T-Expedice 2022 v Třebíči

Záznam ze závěrečného představení výsledků badatelských záměrů

V polovině srpna se uskutečnila tradiční akce Talnet, z. s. pro motivované středoškoláky zvaná T‑Expedice. Mladí expedičníci tentokrát zavítali na Vysočinu do města Třebíče, kde vícero týmů během jednoho týdne plnilo své badatelské projekty. Realizace projektu na T‑Expedici je o to zajímavější díky tomu, že výzkumný cíl si stanovují tzv. garanti z řad samotných studentů, svoji vizi rozvíjí během celého akademického roku, následně vytvoří svůj badatelský tým, připraví si teoretické znalosti i vhodnou metodiku a během jednoho týdne prezenční části se projektu věnují naplno.

Stavba antény v radioastronomické sekci
Laboratoř robotické a 3D‑tiskárnové sekce

Botanická sekce pomocí fytocenologických snímků zkoumala společenstva rostlin v okolí Třebíče. Klimatologická sekce pak měřila teplotní zátěž na různých místech města a snažila se navrhnout opatření, která by obci pomohla čelit klimatické změně. Fyzikální sekce se již tradičně zabývala řešením otevřených úloh z Turnaje mladých fyziků. Sekce zabývající se 3D tiskárnou se snažila přetvořit ji na tiskárnu schopnou čokoládového tisku. O tuto pochutinu se zajímala i čokoládová sekce, která se pokoušela proniknout do tajů přírodních barviv a jejich kompatibility se zachováním žádoucích vlastností čokolády. Robotická sekce vytvářela na přání Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky přístroj sloužící k měření rostoucích krystalů. A radioastronomická sekce přijímala pomocí antény signály z Jupiteru a snažila se je analyzovat.

Všechny týmy prezentovaly na konci týdne své výsledky sobě navzájem i veřejnosti na poster session v Komunitním centru Moravia v centru Třebíče. Akce proběhla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s krajským pracovištěm Národního pedagogického institutu České republiky, Fyzikálním ústavem Akademie věd České republiky a Čokotiskárnou. Spolek Talnet doufá, že se podaří udržet jak kontakty v kraji Vysočina, tak navázat nové spolupráce v dalších krajích. Expedice je totiž zásadní příležitost pro budování komunity mladých nadšených lidí, což těší jak účastníky, tak organizátory.

Účastníci T-Expedice

Výsledky našeho výzkumu