O nás

První aktivity projektu Talnet sahají do let 2003/2004. Talnet, z. s. vznikl v roce 2008 za účelem podpory nadání a nadaných v České republice; provází tak projekt téměř od počátků.

V minulosti Talnet fungoval pod záštitou MFF UK (Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy), později pod institutem NIDM (Národní institut dětí a mládeže), který se posléze transformoval do NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání), který je od 1. 1. 2020 součástí NPI ČR (Národní pedagogický institut České Republiky). Vzhledem k restrukturalizaci NPI ČR ustalo financování projektů zabývajících se přímo žáky, proto se aktivity v průběhu akademického roku 2021/2022 plně ujal Talnet, z. s., který tak nyní funguje nezávisle na dobrovolnické bázi.

Talnet umožňuje motivovaným a nadaným žákům ze všech koutů České republiky účastnit se aktivit, které jsou pro ně rozvíjející. K dispozici jsou kurzy vedené zkušenými instruktory-specialisty v různých oborech (přírodovědných, technických, společenskovědních), exkurze, expedice, přednášky, soustředění a spolupráce s VŠ či firmami v oblasti, která nadané zajímá. Tímto Talnet implicitně podporuje zapojení nadaných žáků do společenských struktur a procesů a podporuje celkový rozvoj osobnosti nadaných. Zároveň podporuje schopnosti komunikační, sebeprezentační a cílí na psychologické aspekty osobnosti typu empatie, sebepřijetí, přijetí a tolerance. Talnet má tímto nezpochybnitelný význam pro budoucí zapojení nadaných v rámci profesního života, ať už jde o výběr studijního oboru na vysoké škole či jiný osobní rozvoj.

Cílem spolku je nabídnout žákům komponovanou aktivitu vysoké úrovně. Mají možnost rozvinout svůj potenciál v konkrétním oboru zájmu a zároveň objevovat silné i slabší stránky své osobnosti a učit se s nimi nakládat a budovat tzv. měkké dovednosti, díky nimž se mohou stát úspěšnějšími. Není tajemstvím, že nadaní a mimořádně nadaní žáci mohou mít řadu překážek v osobnostním nastavení, které jim brání uplatňovat svůj potenciál kognitivního nadání. Existují žáci, kterým zdaleka nestačí vzdělávání v rámci školního vzdělávacího systému. V České republice je mnoho míst, kde aktivity rozvoje nadání nejsou žákům přímo dostupné. Nikoliv nepodstatným cílem dále je působení na širší komunitu související s péčí o nadání coby silnou sociekonomickou položkou každé vyspělé společnosti.

Od jara 2022 je Talnet členem ČRDM – České rady dětí a mládeže a od podzimu 2022 členem Společnosti pro vzdělávání a mládež ČSVTS, z. s.

Od akademického roku 2021/2022 z důvodu restrukturalizace Národního pedagogického institutu ČR (NPI) nespadá Talnet pod žádnou veřejnou instituci, a tedy nemá pravidelné financování. Není potřeba mnoho nadsázky a lze říci, že financování nemá žádné, alespoň ne to pravidelné. Funguje tak především na dobrovolnické bázi a jak vedení spolku, tak instruktoři kurzů mu věnují nemálo osobního času. Ani aktivity nejsou zadarmo, ať již soustředění nebo i kurzy co do pomůcek. Pokud se na některou z aktivit nepodaří získat grant, nemáme jinou možnost, než veškeré náklady přenášet na studenty.

Obvyklou praxí Talnetu přitom byly účastnické poplatky za prezenční setkání v symbolické rovině, pomůcky ke kurzům zasílané instruktory a alespoň drobné odměny pro lektory. Abychom se k tomuto modelu mohli alespoň částečně vrátit, spustili jsme kampaň na Darujme.cz, pomocí které nám můžete přispět na fungování. Ať již jste jen příznivce Talentu nebo je v něm například vaše dítě aktivní, jistě víte, že stavíme na velmi individuálním přístupu a studenti díky kurzům mohou smysluplně trávit hodiny týdně – a nemálo z nich to přiláká ke vědě. Navíc se snažíme kurzy a aktivity neustále zlepšovat a zcela jistě kvalitou a obsahem můžeme konkurovat ne zcela levným (online) kurzům pořádaných některými univerzitami nebo světovými vzdělávacími platformami. Navíc to neděláme jen kvůli znalostem, ale také budujeme kolektiv, ve kterém se cítí dobře i ti, kteří si třeba ve škole nemají o vědeckých tématech s kým popovídat.

Budeme tedy rádi za jakoukoli částku, kterou nám přispějete na fungování. Samozřejmě nejvíce oceníme dary pravidelné, byť drobnější. Nejlepší způsob pro poskytnutí daru je kampaň na Darujme.cz (také box vpravo). Na poskytnuté dary automaticky vystavujeme potvrzení, díky čemuž si poskytnutý dar můžete odečíst ze základu daně. Pokud vás zajímá konkrétní využití příspěvků nebo možnost větší spolupráce, neváhejte nás kontaktovat.

 

Správní rada

 • volební období 2021-2026
 • Bc. Jakub Sochor
  • předseda
  • jakub.sochor "kotrmelec" talnet.academy
 • Bc. Anna Korytářová
  • místopředsedkyně
  • anna.korytarova "kotrmelec" talnet.academy
 • Mgr. Světla Vitingerová

Vědecká rada

 • funkční období 2022-2023
 • RNDr. Jan Brandejs, Ph.D.
 • Mgr. Martin Starý
 • Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
 • RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.
 • RNDr. David Wagenknecht, Ph.D.

Kontaktujte nás

Kontaktovat nás můžete na info "kotrmelec" talnet.academy nebo jednotlivé členy správní rady na adresy uvedené výše.

Také nám můžete zanechat vzkaz přes formulář zobrazený níže (nebo přes externí odkaz).