Soustředění Talnetu

Soustředění je příležitost vidět se tváří v tvář s instruktory, ostatními Talneťáky i dalšími odbornými spolupracovníky Talnetu. Několikrát ročně je tak možné přejít z online aktivit do offline režimu a komunikovat se svými známými z kurzů!

Studenti zde mají možnost prezentovat své seminární i jiné práce před odbornou i studentskou porotou a účastní se pestrého odborného i neodborného programu (exkurze, strategické hry aj.).

Pro aktuální informace doporučujeme sledovat zprávy v aktualitách a sociální sítě!