Talneťáci a přátelé Talnetu, zveme vás na výroční setkání

V roce 2023 má Talnet 20 let a T-Expedice 10 let! Ve spolupráci se Společností pro vzdělávání a mládež ČSVTS pořádáme celodenní akci s názvem “20 let péče o talentované žáky v ČR aneb projekt Talnet v běhu času“, která se uskuteční v sobotu 18. února 2023 (10:00 – 17:00) v Praze v krásném prostředí na Novotného lávce. Využijte možnost společně s námi možnost bilancovat a setkat se napříč všemi generacemi Talnetu! Ať už vás s Talnetem pojí jakkoli dlouhé či krátké pouto, jste srdečně zváni.

Více informací k akci včetně přihlášky naleznete na tomto odkazu. S přihlašováním, prosím, neváhejte, ať víme, na kolik příznivců Talnetu se můžeme těšit.