Vítej, grafiku!

Nacházíš se v grafickém repozitáři Talnetu, kam jsme pro tebe umístili všechnu grafiku, kterou můžeš při své tvorbě potřebovat. Jsou tu taky instrukce, jak s naším grafickým stylem zacházet.

Jednou ze základních hodnot Talnetu je diverzita – To se odráží i v našem grafickém stylu: neusilujeme o jednotnost. Pokud necháme šest sekcí na Expedici dělat postery, bude každý z nich vypadat jinak, a to je dobře. Je tu ale několik věcí, ve kterých přesto chceme být konzistentní – jde o věci jako podoba našeho loga nebo pravopis. Tato příručka tě seznámí se vším, co o nich potřebuješ vědět. Kromě nich jsme sem přidali i obecná pravidla grafiky a typografie, abychom měli všechno na jednom místě.

S čím potřebuješ poradit?

Logo Talnetu jsme vyhotovili ve třech variantách.

Pro světlý podklad

Pokud spěcháš nebo si nevíš rady, použij tohle. To bude vypadat nejmíň špatně.

Tahle varianta se dá umístit na jakékoli pozadí, na kterém se neztrácí jedna ze základních barev, nicméně výraz ‘net,’ který je tady průhledný, by měl být ideálně bílý. To znamená, že pokud nemáš skoro bílé pozadí, raději použij jinou variantu.

Barvy, prosím, nech přesně tak, jak jsou.

Pro tmavý podklad

Tuhle variantu máme nejradši, ale pokud nemáš tmavé pozadí, nepoužívej ji. Část je napsaná bíle, takže na světlé pozadí to nedávej.

Barvy, prosím, nech přesně tak, jak jsou.

Jednobarevné

Není neobvyklé, že máš pozadí, na kterém ani jedna z předešlých dvou variant nevypadá dobře, nebo máš jenom černobílou tiskárnu. Pak je tu ještě jednobarevná varianta loga, která pokryje všechny takové případy.

Pokud u sebe máš editor SVG nebo obrázků (ne Malování! Malování se nezná ke změkčeným hranám, což půjde poznat), můžeš tuhle variantu vyhotovit v jakékoli kombinaci barev (kromě těch opravdu špatných).

Paleta světlých a tmavých variant

Tady je malá ukázka, jak bude naše logo vypadat na různých barvách pozadí. Zároveň tohle ber jako doporučení, kam se která varianta smí dát (zkoušeli jsme to, na těch prostředních odstínech jedna nebo více barev zaniká). Pokud máš pozadí někde uprostřed tabulky, kde světlou ani tmavou variantu není možné použít, jednobarevné logo je tvůj přítel.

Rozměry

Aby bylo logo dobře vidět a aby bylo možné jej přečíst, měla by jeho úhlová velikost být alespoň 3 ° na šířku – to je asi délka článku prstu ve vzdálenosti délky paže. Pro formáty, které se vejdou do ruky (kniha, leták, web), to jsou 2 cm.

Aby byly vidět všechny detaily, logo by mělo mít alespoň 150 pixelů/teček na šířku. V menším formátu by nebylo možné přečíst text ani rozlišit čáry.

Okraje

Každé logo má ochrannou zónu (okraje), což je prostor kolem loga, kam by se nemělo nacpat nic jiného. V Talnetu je takovým zvláštním zvykem okraje ignorovat. Nás autistické grafiky to celkem otravuje, takže prosím aspoň ať se ti ta loga nedotýkají.

Pokud chceš prolomit tradici a zajímá tě, jak přesně vypadá ochranná zóna našeho loga, tady je:

Barvy

Základní barva Talnetu, jak asi víš, je zelená.

Pokud chceš použít modrou, kterou máme na logu, tady je.

Další barvy si můžeš namíchat v nezpočetném množství grafických aplikací a webových stránek (doporučujeme Palleton). Pokud spěcháš, namíchali jsme ti pár dalších barev (používáme je tady na webu), které jsou s naší zelenou víceméně rovnocenné. To znamená, že by měly být použity pro rovnocenné grafické prvky, ale originalitě se meze nekladou.

Jak se to píše

V Talnetu se můžeš setkat s velkým množstvím výrazů, ke kterým se pravidla českého pravopisu nevyjadřují. To znamená, že tě s nimi budeme muset seznámit tady.

Nechceme být vybíravější než musíme, takže většina výrazů má víc povolených pravopisů. Aby ses v tom vyznal, všechny je barevně zvýrazníme. Komentář, který vysvětluje, proč se to tak píše, můžeš vesele ignorovat.

Preferovaná varianta – Pokud můžeš (a máš tu trpělivost), piš to ideálně takhle.

Povolená varianta – Není tak dobrá jako ta preferovaná, ale pořád se dá použít.

Talnet

Projekt se jmenuje Talnet. Organizace, která jej spravuje, se jmenuje Talnet, z.s.. Z historických důvodů* se můžeš setkat i se zápisem TALNET, který ale nedoporučujeme, pokud jeho cílem není název zvýraznit, protože Talnet není zkratka s odpovídající strukturou.

* “Z historických důvodů” znamená, že někdo to tak jednou napsal a kdovíproč se to ujalo.

Talneťáci

talneťák (osoba) Talneťák (osoba) Talneťáček (piktogram)

Talneťáci jsme my všichni. Podle české typografie by se talneťák, jakožto člen skupiny, měl psát s malým t. Tento manuál uznává i variantu s velkým T jako správnou, protože českou typografii nemáme rádi (a navíc to tak stejně všichni píšou).

Dodáváme, že Talneťáčka, naše bývalé logo, píšeme vždy s velkým T.

Nafta a Namedit

Nafta NAFTA NaFTa
NaMediT Namedit NAMEDIT

Pokud jsi tyto výrazy nikdy neslyšel, jsou to názvy dvou podkomunit v rámci Talnetu.

Oba názvy lze psát jako slovo (Nafta a Namedit) a skloňovat je. Alternativně je možné kapitalizovat podle významu zkratek (NaFTa a NaMediT). Z historických důvodů existuje i varianta NAFTA. Obdobná varianta NAMEDIT je možná, ale nepoužívá se.

T-Aktivity

T‑Aktivity Aktivity aktivity
T‑Kurzy Kurzy kurzy
T‑Úterky Útrerky úterky
T‑Přednášky Přednášky přednášky
Café Talnet
T‑Tým Tým tým
Mini‑Expedice Miniexpedice
T‑Expedice Expedice expedice
T‑Soustředění Soustředění soustředění
Letní Soustředění Letní soustředění 

Většina aktivit Talnetu začíná tradičně prefixem T‑, tj. velké T  ?nezalomitelný spojovník  ?. Po prefixu vždy následuje velké písmeno. Myšlenka je taková, že v daném kontextu má název aktivity povahu vlastního jména.

Pokud se ti na jedné stránce název některé aktivity opakuje víckrát, prefix je nadbytečný a v podstatě tam jenom přidává slabiku navíc. Pak se prefix dá vynechat. Ve variantách bez prefixu je možné začínat velkým i malým písmenem, ale velké písmeno většinou působí zvláštně. Výjimkou je T‑Expedice, která preferovaně začíná velkým písmenem i bez prefixu, protože se jedná o natolik významnou událost, že má vždy povahu vlastního jména. Totéž vlastně platí o Soustředění, ale tam je konkrétní volba závislá na kontextu, takže ji necháme na tobě.

Každý víceslovný název aktivity by měl používat nezalomitelnou mezeru.

Několik dalších zvláštností:

 • T‑Úterky neexistují v jednotném čísle. Pokud používáš jednotné číslo, specifikuj konkrétně, zda se jedná o T‑Přednášku nebo Café Talnet.
 • Původní název je Soustředění, nikoli T‑Soustředění. Kvůli sjednocování názvů je teď primární varianta T‑Soustředění, ale pokud se používá kvalifikátor (Letní/Zimní/Úvodní Soustředění), prefix se nepoužívá. Kvalifikátor vždy začíná velkým písmenem.

Písmo

Velikost písma

Velikost písma záleží na situaci. Formáty, které se vejdou do ruky (kniha, leták, web) standardně používají 12 bodů, ale můžou jít až na 16 (to máme tady na webu). Pro větší formáty je potřeba zkoušet. Pokud děláš poster, existuje ještě jeden jednoduchý trik: zobraz si svůj poster o čtyři velikosti menší (poster velikosti A0 si tedy zobrazíš ve velikosti A4, atd.) a dívej se na něj normálně v ruce. Přečteš to? Hurá, máš správně nastavenou velikost písma!

Fonty

K dispozici máme nepřeberné množství fontů a je důležité umět si vybrat. Když se podíváš pozorně, všimneš si, že fonty můžeme rozdělit do tří základních skupin podle společných znaků*:

Patkové (serif)

Používají se při tisku knížek a podobně. Patky (ten bordel na koncích písmen) vytváří dojem řádku, což usnadňuje čtení velkých zdí textu. S tím souvisí to, že taková písma nikdy nepodtrháváme**.

Bezpatkové (sans)

Nadpisy, webové stránky, postery a letáky. Možná tě napadá, že poster je tištěné médium, a tak by se hodilo použít patkové písmo***. Pokud ale máš na posteru takovou zeď textu, že je tohle potřeba, možná zkus nejdřív přehodnotit, jestli ho tam tolik potřebuješ.

Mřížkové (monospace)

Všechny znaky mají stejnou šířku. To většinou nevypadá dobře, protože například m je přirozeně širší. Protože Talnet je rozmanitý, nejspíš se tu najde i použití pro takovéhle písmo, například v sekci programátorů.

S ozdobnými písmy spíše šetři, ale pokud je jejich použití opodstatněné (tématicky odpovídají), můžeš použít i ta. Pro zajímavost, tady jsou písma, která používáme tady na webu. Rozhodně se ale naším výběrem nenech svázat.

* Technicky jde o dvě různá kritéria – patkové/bezpatkové a mřížkové/normální. U mřížkového písma je ale rozdělení na patkové/bezpatkové většinou zbytečné.

** Podtrhávání by vždycky mělo být až poslední záchrana. Ale tady to platí dvojnásob.

*** Tím nechceme odrazovat od jeho použití. Je běžnou praxí, že historické týmy používají i na posteru patkové písmo, programátorské týmy tam mají mřížkové…

Typografie

Chyby v sazbě jsou častější, než by tě napadlo, takže tady pro úplnost shrneme základní věci, na které je potřeba pamatovat.

Tvrdé mezery

Některá spojení slov nebo jiných inkoustových skvrn by měla zůstat na jednom řádku, ne rozebraná na dva řádky. K tomu používáme znak nezalomitelné mezery  ?, který vypadá úplně stejně jako normální mezera, ale neláme se na konci řádku. Tahle věc se cpe všude možně, takže tady je několik běžných použití:

 • Za předložkami a spojkami (také za členy, pokud používáš jazyk, který členy má). Česká typografie technicky vyžaduje tvrdou mezeru jen za jednoznakovými předložkami a spojkami, ale třeba ‘na’ na konci řádku taky nevypadá pěkně.
 • Mezi jménem a příjmením.
 • V názvu události (například “T‑Expedice Třebíč 2022” by měla zůstat na jednom řádku, pokud to formát dovoluje).
 • Mezi jednotlivými částmi data.
 • Mezi číslem a jednotkou (pokud tam ta mezera vůbec má být, viz níže).

Je třeba dávat pozor na to, jak na nezalomitelné mezery reaguje tvůj editor. Například Google interpretuje všechny nezalomitelné mezery jako tvrdé (s pevnou délkou), což nedělá dobrotu, pokud se snažíš zarovnávat do bloku.

Zápis veličiny s jednotkou

5% znamená “pětiprocentní”, zatímco 5 % znamená “pět procent” (a ta mezera má být nezalomitelná). To je všechno, co potřebuješ vědět, pokud náhodou nemusíš zapisovat dolary.

Stupeň není to, co máš na klávesnici. To, co máš na klávesnici je kroužek nad ů. Stupeň je  ?.

Jaký je rozdíl mezi vodorovnýma čárečkama?

Aby to nebylo jednoduché, vodorovných čáreček je hned několik (při troše hledání určitě najdeš další, ale ty nikdo nepotřebuje).

 • Spojovník (hyphen) ? nebo spojovník‑minus ?
  • Fyzicky spojuje více slov do jednoho. Neodděluje se mezerami (např. modro-zelená).
  • Používá se k zalamování slov na kon-
   ci řádků.
  • Spojovník‑minus je ten znak, který máš na klávesnici.
 • Nezalomitelný spojovník ?
  • Vypadá úplně stejně jako spojovník, ale neláme se na konci řádku (např. T‑Expedice).
 • Pomlčka (en dash) ?
  • Spojuje věty nebo denotuje přerušení myšlenky. Odděluje se mezerami – asi takhle.
  • Používá se k zápisu rozsahů (např. 6–8), v kterémžto případě se mezerami neodděluje.
  • Ve většině editorů se dá napsat jednodušeji: Microsoft ti spojovník opraví na pomlčku, když za něj dáš mezeru. Google ti dva spojovníky za sebou interpretuje jako pomlčku.
 • Existuje i dlouhá pomlčka (em dash), ale ta se v češtině naštěstí nepoužívá.
 • Minus ?
  • Matematika. Odděluje se mezerami pouze pokud značí odčítání jako operaci (platné zápisy jsou 2 – 2 jako operace a -5 jako záporné číslo). S mezerami je to takhle stejné pro všechny operátory.

Lowercase Talneťáček

Talneťáček je bývalé logo Talnetu. Je to velké písmeno T, které připomíná postavu se žárovkou místo hlavy. Kvůli nejasnostem ohledně jeho autorství jsme se ho museli zbavit. Nechtěli jsme ho ale úplně zahazovat, a tak se zrodil nápad: Lowercase Talneťáček. Je trochu víc abstraktní, ale jedna z jeho základních vlastností zůstala: dá se stylizovat. Ten, na kterého se díváš, je základní podoba, která sama o sobě nic moc nevyjadřuje.

S Talneťáčkem si ale lze podstatně více vyhrát, takže naše grafické oddělení i sami talneťáci vytvořili pestrou sbírku variant pro jednotlivé subkomunity Talnetu.

Rozmnožování Talneťáčků

Chceš taky vytvořit vlastního Talneťáčka své sekci? S chutí do toho! Než začneš, tady je několik užitečných rad:

 • Základní variantu můžeš použít jako šablonu kvůli rozměrům. Pokud máš Inkscape, můžeš si stáhnout verzi s pravítky, se kterou se ti možná bude líp pracovat.
 • Tvar písmene T nech, prosím, přesně tak, jak je. Jeho barvu ale můžeš měnit podle potřeby (kteroukoli z již existujících variant můžeš taky vykreslit v libovolné barvě).
 • Hlavička stále symbolizuje žárovku, byť trochu abstraktně. Znamená to, že by ideálně měla být jednobarevná: Na tmavém pozadí bílá, na světlém pozadí modrá jako na našem logu.
 • Dávej pozor na tenké linie a rozestupy mezi objekty – v malém formátu tam nebude nic vidět. V základní podobě (ta nahoře) jsme rozestup mezi tělem a  hlavičkou vyzkoušeli, takže ho můžeš brát jako referenční (taky se jím ale neřídíme úplně všude, proto i existující varianty zmenšuj na vlastní riziko).
 • Neboj se případně poptat ostatních okolo tebe a lidí v kontaktech, co si o tom myslí a zda případně bude Talneťáček potřebovat další úpravy.

Další grafické prvky

Pro použití na skutečně velkých plochách, kde má logo Talnetu dominovat (například titulní strana našeho webu), existuje “vylepšená republika”. To jest logo, které obsahuje spoustu dalších drobných prvků. Znamená to tedy, že toto logo je nevhodné k použití například na poster, neboť při zmenšení dojde k rozdrobení “vnitřních log” na nepoznatelné cosi.

Generátor loga s piktogramy

Náš generátor náhodně rozsype několik piktogramů do připravené šablony. Momentálně máme dvě šablony – samotné logo a variantu bez textu (pouze modré bubliny).

Kontakty

Nevíš si s něčím rady? Neboj se nám napsat! Můžeš psát do kanálu #talnetí-grafika na Talnetím Discordu, nebo na e-mail některému z grafiků:

Fanda Tichý
frantisek.tichy "kotrmelec" talnet.academy

Tomáš Čajan
tomas.cajan "kotrmelec" seznam.cz

Jana Hamplová
jhamplova04 "kotrmelec" gmail.com

Jak psát znaky podle Unicode kódu

V textu jsme několikrát použili výrazy jako “U+0123”. A ty se možná ptáš, co to sakra je a jak mi to pomůže se psaním zajímavých znaků? Říká se tomu “Unicode kód” a pokud máš numerickou klávesnici, dokážeš naprosto přesně vytvořit daný znak, který je na místě popsán. Píše se tak, že podržíš levou klávesu Alt, poté napíšeš ta čísla, co jsou za pluskem uvedena. Po uvolnění Altu, voilà! před tebou se objevil přesně ten znak, který potřebuješ.