Napsali o nás

2022

SOCHOR, Jakub. Talnet. Časopis Mensy ČR: Mensa. Praha: Mensa ČR, 2022, XXX(5), 28. ISSN 1211-8877.

DOUBRAVA, Lukáš. Zaostřeno: Nový Talnet pokračuje v jedinečné podpoře nadaných. Učitelské noviny: týdeník pro učitele a přátele školy. Praha: Gnosis, 2022, 125(33), 16-19. ISSN 0139-5718.


Projekt Talnet v akademických pracích

SVOBODOVÁ, Anna. Vhodné postupy vzdělávání nadaných žáků na základní škole a nižším stupni gymnázia [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/h1h7e/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Eva TRNOVÁ.

HORÁKOVÁ, Renata. Hudebně nadaní žáci a jejich jazyková a komunikační schopnost [online]. Brno, 2020 [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/egald/. Disertační práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Marek SEDLÁČEK.

ZÁVESKÁ, Gabriela. Podpora nadaných žáků při vzdělávání [online]. Brno, 2021 [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/xwyqi/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Martin MAJCÍK.

NAVRÁTILOVÁ, Lucie. Koncepce výuky nadaných žáků na druhém stupni základních škol [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/vbkz1/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Katarína ROZVADSKÁ.

VOCÍLKOVÁ, Petra. Nadaní žáci v matematice na 2. stupni ZŠ [online]. Brno, 2016 [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/tg6on/. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Jiřina NOVOTNÁ.

MINAŘÍKOVÁ, Kristina. Pohybově nadaný žák na střední škole [online]. Brno, 2022 [cit. 2022-10-16]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/zqw26/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta. Vedoucí práce Anna BAYEROVÁ.